Jiný svět

Smíchu rozumí každý

Posláním Zdravotního klauna je pomáhat nemocným a trpícím. Víme však, že utrpení nemusí pramenit jen z nemoci, ale i z komplikované nebo stresující životní situace. Česká republika poskytuje azyl rodinám s dětmi, v jejichž zemi zuří válka, nebo ji byli z politických, ekonomických, či jiných závažných důvodů nuceni opustit. Zdravotní klauni navštěvují děti, které v Česku pobývají v uprchlických zařízeních. V současné době se jedná o nepravidelné návštěvy v pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí. To slouží k ubytování žadatelů o azyl, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami. Program Jiný svět dokazuje, že na řeči ani kultuře nezáleží. Ne esperanto, ale smích je tím univerzálním jazykem pro celý svět! Vrozená vnímavost, citlivost a hravost dítěte přirozeně odbourává všechny komunikační bariéry. Naši klauni tak dokáží svým humorem nešťastné děti znovu rozesmát.

Program je spolufinancován Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

Zpět k programům

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring