sestra Laděna Sladěná

Stanislava Kočvarová
“Radost”

Klaunské jméno

Sestra Laděna Sladěná 

Vzdělání

vysokoškolské 

Kdo je Laděna Sladěná?

Občas (vlastně většinou) se jí něco nepodaří, ale ona se opravdu snaží. Smích je pro ni všecko všecičko.

Kdo je Stanislava Kočvarová?

Od roku 1990 je členkou Studia dell´arte, dále se snaží psát a režírovat v ŽASu (Ženský amatérský spolek), spolupracuje s dalšími divadelními spolky, tlumočí a opravdu sbírá a zachraňuje historické kočárky.

abaton-monitoring