Konkurz na Zdravotního klauna

  • MÁTE HERECKÉ NADÁNÍ?

  • JSTE KREATIVNÍ?

  • MÁTE DOBRÝ VZTAH K DĚTEM?

     

Nabízíme tvořivou práci v zavedené organizaci. Hledáme nové kolegy a kolegyně do Libereckého, Plzeňského kraje a Jihočeského kraje.

Pošlete nám svůj životopis a krátký motivační dopis do 12. března 2024 na e-mail prace@zdravotniklaun.cz, vybrané zájemce budeme kontaktovat.

Konkurz bude probíhat 23. března 2024 v Praze. Účast je nutná po celou dobu konání konkurzu.

Jak takový konkurz probíhá?

Probíhá formou klaunských/ hereckých cvičení, je celodenní (10-17 hod) a je potřeba jej absolvovat celý. Není potřeba si nic připravovat předem, doporučujeme pohodlné oblečení a obuv do vnitřních prostor (např. tenisky)

Co obnáší profese Zdravotního klauna

Jak se stát Zdravotním klaunem? Důležitým předpokladem je znalost hereckého prostředí, zkušenosti s improvizací apod. Není to však nutnost, v týmu máme řadu učitelů, překladatelku, i evangelického faráře. Zdravotní klaun je profesionál, nikoliv dobrovolník. Pokud nad profesí Zdravotního klauna přemýšlíte, je důležité zvážit i následující:

  • budete mít dostatek času na vzdělávání - než se z uchazeče stane Zdravotní klaun, musí projít 3kolovým konkurzem a následně ho čeká několik týdnů příprav - účastní se povinných dílen, chodí na náslechy do nemocnic a postupně se seznamuje s klaunskou profesí po umělecké stránce i té praktické. Vzdělávání však provází Zdravotní klauny i dál, v rámci povinné mezinárodní certifikace.
  • budete mít dostatek času na klaunování - tak jako máme my jako organizace závazek vůči nemocnicím a domovům pro seniory a musíme dodržovat přesný harmonogram návštěv, musí i samotní klauni plnit měsíční min. počet klauniád - počítejte ⅓ - ½ plného pracovního úvazku. Na počet klauniád máme i horní max. hranici, aby měli kolegové čas a prostor na duševní hygienu. 

Profesionální Zdravotní klaun se orientuje v medicínském prostředí a řídí se Etickým kodexem a hygienickými pravidly. Pravidelně se informuje u lékařů nebo sestřiček o zdravotním stavu malých pacientů a své návštěvy u dětí maximálně uzpůsobuje konkrétnímu jednotlivci, jeho potřebám i omezením. Nezáleží na tom, zda je pacientovi osmdesát let, nebo dva roky. Zdravotní klaun si všímá detailů, umí zhodnotit momentální psychický stav pacienta a během pár minut ví, jaká dávka a druh humoru bude nejlepší. 

Více informací zde.

Petr Čížek
asistent uměleckého vedení
abaton-monitoring