Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Zdravotní klaun o.p.s. je organizací, jejíž činnost je financována zejména z darů. Díky podpoře vás dárců, fanoušků a partnerů může realizovat své poslání napříč celou republikou. Pro fungování organizace je nezbytné nakládání s osobními údaji. Nakládáme s nimi s péčí, úctou a respektem, jaký si zasluhuje důvěra, že nám byly svěřeny. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením (EU) 2016/679.

 

Jaké údaje uchováváme?

Ty, které jste nám sami dovolili uchovávat nebo nám to přikazuje zákon či smlouva. Neshromažďujeme údajů více než je třeba. Shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“).

 

Pro jaké účely shromažďujeme osobní údaje?

 

 • plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
 • zasílání marketingových a fundraisingových sdělení a dalších informací o činnosti organizace elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
 • plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli,
 • plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
 • k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

 

Jak víme, že můžeme shromažďovat zrovna vaše údaje?

Osobní údaje shromažďujeme v souladu Nařízením (EU)2016/679 a to na základě níže uvedených důvodů:

 • máme váš souhlas,
 • máme oprávněný zájem, kterým může být:
  • informování vás dárců, co se podařilo za vaše dary v uplynulém období realizovat, víte, čemu konkrétně jste pomohli,
  • poděkování vám za váš dar,
  • komunikace za účelem další podpory pro udržení a rozšíření projektu Zdravotních klaunů,
  • plnění smlouvy: konkrétněji abychom plnili své poslání díky vašim darům,
  • právní důvody: pokud je zpracování vyžadováno zákonem. Zde může být např. zpracování účetnictví, vystavení potvrzení o daru, aj,.

O svěřená data se staráme s pečlivostí a veškerá sdělení souvisí s činností Zdravotní klaun, o.p.s., která je uvedena ve Statutu organizace. Osobní údaje mohou být předány třetím stranám pouze pro účely zpracování marketingových, fundraisingových a informativních materiálů, dále pak za účelem komunikace s fanoušky a dárci sdruženými v Klubu přátel Zdravotních klaunů a péče o ně. Dále pak poskytujeme osobní údaje třetím stranám z důvodu splnění zákonem stanovených povinností.

Zdravotní klaun, o.p.s. není oprávněna poskytnout osobní údaje žádné třetí straně mimo tento účel. 

Osobní údaje bude Zdravotní klaun, o.p.s. dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu.

 

A jaká jsou práva vás, jako nositele osobních údajů?

Osobní údaje jsou vaše a vy rozhodujete o tom, zda je můžeme či nemůžeme využít.

Zde jsou vaše práva:

 • právo přístupu k vašim osobním údajům a jejich oprava;
 • právo výmazu a/nebo přenositelnosti;
 • právo vznést námitku proti zpracování.

 

S vašimi přáními a dotazy vám rádi pomůžeme. Můžete se na nás obrátit telefonicky, kontakty jsou  uvedeny na našich webových stránkách, nebo můžete svůj dotaz či přání zaslat elektronicky na e-mail:  usmev(zavinac)zdravotniklaun.cz.  Dotazy vyřizujeme bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679.
 

Máte právo si na nás i stěžovat, pokud byste měli podezření, že s vašimi osobními údaji nenakládáme dle zákona a těchto zásad o ochraně a zpracování osobních údajů, a to u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika).
 

Spolu s vámi dokážeme rozzářit tváře dětí, seniorů i těžce nemocných dospělých ve chvílích, kdy je to nejvíce třeba. Bez vaší podpory by v České republice nemohl fungovat jeden z největších projektů svého druhu.
 

Děkujeme vám za svěřenou důvěru.
 

Váš Zdravotní klaun

Chcete se zeptat?

Vendula Čulíková
ředitelka financí a lidských zdrojů, zástupkyně ředitelky
T: 777 538 775
abaton-monitoring