Čím víc klaunů, tím víc smíchu! Pro děti i pro dříve narozené.

04.května 2022

Díky tomu, že naší misi věříte, jsme mohli v posledních měsících výrazně posílit náš klaunský tým, který má nyní už neuvěřitelných 93 Zdravotních klaunek a klaunů po celé České republice. K pravidelným klauniádám pro české děti v 63 nemocnicích jsme tak mohli přidat i návštěvy pro ty, které musely utéct před válkou. A nesmíme zapomenout ani na dříve narozené, které pravidelně navštěvujeme již v deseti zařízeních a jednom hospici.

Letos jsme přivítali 8 nováčků a to je už opravdu velká posila. Dovolte nám je zde trochu představit.

To jsou oni! Naši nováčci:

Všichni prošli v závěru loňského roku třemi koly konkurzu, který je opravdu náročný, protože si musíme být jisti, že vybíráme taková srdce, která tlučou v tom správném klaunském rytmu. Úspěšně zvládnutým výběrovým řízením ale vše teprve začíná. Pro nové klaunky a klauny máme připravený pestrý dlouhodobý vzdělávací program s mezinárodní certifikací a tříměsíční zkušební lhůtu.

Během školení a klaunských workshopů získávají základy improvizace, informace o nemocničním prostředí, organizaci, seznámí se s etickým kodexem a jsou připravováni po dramatické a hudební stránce. Také hledají své klaunské jméno a charakter, vybírají si kostým.

A co je možná vůbec nejdůležitější - dříve, než mohou sami klaunovat, musí absolvovat tzv. doprovodné návštěvy. Nejprve se jdou se svými zkušenými kolegy 3x podívat do nemocnice v civilu a pak ještě 3x již v klaunském kostýmu jako takový „náhradní“ klaun. Teprve poté mohou začít klaunovat sami „naostro“.

Do konkurzu na nové Zdravotní klauny se v loňském roce přihlásilo více než 120 uchazečů, kteří prošli náročným výběrovým řízením. Na jeho konci stojí 8 nových tváří, nových klaunských charakterů. Připraveni naplnit své poslání a vydat se na misi smíchu. A že to není cesta vůbec jednoduchá, výstižně popisuje jeden z nováčků, civilním jménem MgA. Pavel Šupina:

"Trochu stres, výzva, citlivost, služba, odměna, pokoj v duši,"

Díky novým členům se můžeme zase o trochu víc rozlétnout. Každý den vidíme nová a nová místa, kde všude by ještě bylo té klaunské medicíny potřeba: na dalších odděleních nemocnic, u těžce nemocných dětí v domácí péči, ambulancích, v domovech pro seniory se specifickými potřebami ale nyní třeba i v asistenčních centrech pro uprchlíky.

Jsme vděční, že díky našim dárcům, stabilitě, profesionalitě a velikosti naší organizace můžeme rozdávat stále více smíchu a radosti tam, kde je to nejvíce potřeba. Smíchu a radosti není nikdy moc!

Zeptali jsme se dalšího z našich nováčků, co ho na klaunování nejvíc baví:

"Možnost dělat v nemocnici všechny ty věci, co se normálně nesmí... Zpívat, tančit, tleskat. Vždycky, když jsem byl v nemocnici, měl jsem z toho respekt. A najednou jako klaun můžu hrát na ukulele, nahlas se smát. A je to dokonce vítané. Ticho léčí, ale smích nebo písnička někdy léčí dokonce víc."

Taková byla odpověď Víta Piskaly alias Dušana Boubeleho.

Vítáme tímto oficiálně všechny nováčky do klaunského týmu a držíme jim palce, aby se jim klaunovalo s lehkostí a s radostí.

abaton-monitoring