Jak je důležité míti humor, kulturu a klauna

09.ledna 2023

Představili jsme klaunskou misi v Bruselu! O tom, jak umění a kultura ovlivňují naše životy a jak důležité jsou pro duševní zdraví, jsme diskutovali začátkem prosince 2022 na půdě Evropského parlamentu. Mluvili jsme o důležitosti přinášet radost a smích tam, kde se jich nedostává, ale také jsme představili výsledky našeho výzkumu NOS! (Na Operační Sál!). 

Diskuse s názvem Zvyšování povědomí občanů o důležitosti kultury v Evropě, kterou pořádali poslanci Evropského parlamentu Alexis Georgoulis a Niayzi Kizilyurek, se zaměřila především na to, jak umění a humor můžou pomoct lidem líp zvládat náročné životní situace. Konferenci uvedla komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides slovy: „Kultura je pro naše duševní zdraví životně důležitá“. A protože tato věta v podstatě i definuje důvod naší mise, jsme rádi, že jsme u této diskuze nechyběli.   

První část diskuse vedla Kornelia Kiss z Culture Action Europe. Zabývala se tématy, jako jsou kultura, zdraví či blahobyt, a představila výsledky zprávy Kultura pro zdraví, která byla zveřejněna před měsícem (v angličtině dostupná zde).

Následně se slova ujala primářka oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Motol v České republice Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D., která představila dlouhodobou úspěšnou spolupráci FN Motol a organizace Zdravotní klaun. Primářka Kocábová mluvila o pozitivních výsledcích výzkumu programu NOS! a důležitosti působení klaunů na psychické zdraví malých pacientů i jejich rodičů. 

Evropskému parlamentu představila naši nedávno vydanou studii NOS! (Na Operační Sál!). Paní primářka mluvila o pozitivních výsledcích výzkumu a důležitosti působení klaunů na psychické zdraví malých pacientů i jejich rodičů. Jsme vděční, že se část diskuse věnovala právě našemu úsilí zahánět strach smíchem v rámci programu NOS!, kdy klauni doprovázejí děti a jejich rodiče před operací.

Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D., v Evropském parlamentu

První blok konference zakončila výkonná ředitelka RED NOSES International Natalie Porias: „Umění se vzpírá statu quo. Může existovat navzdory rozporům, může a mělo by existovat v místech krize a těžkostí i v těch nejneočekávanějších oblastech našeho života. Umění, a zejména humor, nám můžou poskytnout okamžiky úlevy či sdílení upřímného smíchu s jiným člověkem, a znovu tak zažehnout jiskru naděje. Umění je tím, co přesahuje pouhé lékařské ošetření nebo přežití. Je tím, co z nás dělá člověka.“

Děkujeme europoslanci Alexisi Georgoulisovi i Evropskému parlamentu za pozvání k této diskusi i za možnost být součástí konstruktivní výměny názorů o významu kultury pro duševní zdraví, blahobyt a zdraví vůbec. 

abaton-monitoring