Letní Cirkusy Paciento startují!

10.července 2024

Co je Cirkus Paciento?

„Pětidenní program pro nemocné děti vedou Zdravotní klauni v  civilu a  společně s  dětmi se věnují cirkusovým disciplínám: žonglování, kouzlení, jednoduché akrobacii, hudbě a  tanci. A  přitom se poznávají, spolupracují, podporují se a  tvoří velkolepé závěrečné vystoupení, kde děti předvedou, co se naučily."

Tak shrnuje program Cirkus Paciento, který letos slaví 20 let své existence, klaunka Helena Poláková. Cirkus Paciento byl jedním z  prvních programů, které v roce 2004 Zdravotní klauni přinesli mimo pravidelné klauniády do českých a moravských nemocnic. Od té doby prošel dlouhým vývojem a postupně se rozšířil z velkých nemocnic i na dětské psychiatrie a  do léčeben. Nezměnilo se však jeho poslání a  náplň – Zdravotní klauni stále po celý týden učí nemocné děti dovednostem, které v  nich vzbuzují zájem a radost ze života.

Kam všude Cirkus Paciento přijede?

Tuto sezónu má Cirkus Paciento hned 8 cirkusových zastávek po celé České republice, na kterých zapojíme celkem asi 150 malých pacientů:

začali jsme už na začátku roku…

  • LEDEN - FN Brno (onkologicky nemocné děti)
  • BŘEZEN - Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

a během léta a podzimu nevynecháme dalších 6 zastávek!

  • ČERVENEC - Šance Olomouc - FN Olomouc (onkologicky nemocné děti)
  • ČERVENEC - FN Brno (dětská psychiatrie)
  • ČERVENEC - Strom Života Nový Jičín (hospic)
  • přelom ČERVENEC a SRPEN - Dům Ronalda McDonalda v areálu FN Motol v Praze
  • ZÁŘÍ - Hamzova léčebna Košumberk (rehabilitace)
  • ZÁŘÍ -  Psychiatrická nemocnice Louny (psychiatrie)

Jak hodnotí Cirkus Paciento zdravotníci?

Desetiletý Václav, který si při autonehodě poškodil mozek, zažil Cirkus Paciento během svého rehabilitačního pobytu. Jeho maminka vzpomíná:

Bez vaší podpory by to nebylo možné!

I Cirkusy Paciento mohou už 20 let existovat díky vaší štědré podpoře.

Děkujeme za každý dar!

abaton-monitoring