Máme důkaz! Studie potvrdila, že naši klauni výrazně pomáhají dětem

12.října 2022

Příchod do nemocnice, plno neznámých tváří a vjemů, čekání na operaci i cesta na sál. To vše může být pro dítě velmi stresující zážitek. Podle průzkumů trpí předoperační úzkostí až 60 % malých pacientů, celou situaci si i po letech negativně vybavuje 70 % hospitalizovaných.

O lepší atmosféru před operací se již od roku 2013 stará Zdravotní klaun s programem NOS!. Důkazem naší dobře odvedené práce ale již nejsou jen úsměvy a radost pacientů a jejich rodičů. Pozitivní výsledky našeho snažení již dokazuje i odborná studie realizovaná ve FN Motol v Praze ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou.

Za jakým účelem studie probíhala?

Cílem bylo zhodnotit přínos klaunského programu NOS! (Na Operační Sál!). Naši klauni v rámci tohoto programu tráví čas s dětmi, které čekají na chirurgický zákrok a doprovází je v čase před operací. V průběhu jim i jejich rodičům zlepšují náladu a snaží se, aby děti odjížděli na sál pokud možno beze strachu. NOS! aktuálně probíhá v 7 nemocnicích v ČR – V Praze Motole, Plzni, Ostravě–Porubě, Hradci Králové, V Olomouci, Třinci a také v Dětské nemocnici Brno.

Chci se o výzkumu dozvědět víc

Jak výzkum probíhal?

Výzkumu se zúčastnilo celkem 62 náhodně vybraných malých pacientů. Děti ve věku od 5 do 12 let byly rozděleny do dvou skupin. Jednu z nich, tzv. intervenční, klaun na operaci doprovázel, druhou kontrolní ne.

Členové výzkumného týmu chování pacientů v různých fázích přípravy na operacinatáčeli a poté vyhodnocovali pomocí nástroje mYPAS. Současně také samotné děti a rodiče obdrželi dotazníky, kde zaznamenávali své pocity a emoce.

A jaké jsou tedy závěry?

  • Kladné emoce: Děti v intervenční skupině oproti té kontrolní vykazovaly během čekání, premedikace a převozu na sál více kladných emocí. Také se hlasově projevovaly pozitivněji.
  • Smích i po odchodu klauna: I po odchodu klauna u malých pacientů přetrvávaly pozitivní účinky jeho přítomnosti.
  • Šťastnější rodiče: Rodiče dětí, které klaun doprovázel, uváděli lepší náladu než rodiče v kontrolní skupině. Data z intervenční skupiny tak naznačují, že pečovatelé byli pozitivněji naladění, i když se klaun zrovna věnoval jiným pacientům. Dobrá nálada rodičů tedy mohla následně i pozitivně působit na děti.
  • Klidnější chování: Pacienti, kteří trávili svůj čas před operací s klaunem reagovali oproti druhé skupině mnohem pozitivněji. Byli klidnější a vykazovali lepší náladu.

Z odborného potvrzení, že naše práce dává smysl, tak máme skutečně velikou radost. O skvělých výsledcích průzkumu informovala mimo jiné také Česká televize v Událostech. Na celou reportáž se můžete podívat ZDE.

abaton-monitoring