Pět nových klaunů = nespočet radosti navíc!

09.dubna 2024

Náš tým profesionálních Zdravotních klaunů se rozrostl o pět nových členů. Dohromady tak radost aktuálně rozdává 94 Zdravotních klaunů po celé České republice. Jelikož navštěvujeme 66 nemocnic, 11 zařízení pro seniory a 1 hospic, každý pár pečlivě vybraných klaunských rukou je klíčový!

Kdo, že nám to nově pomáhá?

Jak se takový Zdravotní klaun vůbec vybere?

Všichni nováčci, stejně jako každý jiný člen klaunského týmu, prošli třemi koly konkurzu, který je opravdu náročný, protože si musíme být jisti, že vybíráme taková srdce, která tlučou v tom správném klaunském rytmu. Úspěšně zvládnutým výběrovým řízením ale vše teprve začíná. Nejprve je čeká tříměsíční zkušební lhůta. Také máme připravený pestrý dlouhodobý vzdělávací program s mezinárodní certifikací, který klauni musí splnit během pěti let, jinak nemohou nadále s organizací spolupracovat. O certifikaci si můžete podrobně přečíst zde.

Během školení a klaunských workshopů získávají základy improvizace, informace o nemocničním prostředí, organizaci, seznámí se s etickým kodexem a jsou připravováni po dramatické a hudební stránce. Také hledají své klaunské jméno a charakter, vybírají si kostým.

Než mohou nováčci sami klaunovat, musí absolvovat tzv. doprovodné návštěvy. Nejprve se jdou se svými zkušenými kolegy 3x podívat do nemocnice v civilu a pak ještě 3x již v klaunském kostýmu jako třetí klaun. Teprve poté mohou začít klaunovat jen ve dvojici. Všichni nováčci tyto návštěvy již absolvovali a můžete je potkat v zařízeních, se kterými spolupracujeme, v celé jejich kráse.

Co znamená klaunování pro Petra Theodora Pidrmana alias Kryšpína Kožíška?

„Neustálá výzva k akci, otevírání tajemných komnat a odhalování humorného potenciálu v pěně nemocničních dní.“

Co na klaunování baví Barboru Vágnerovou alias Olinku Koukavou nejvíce?

„Pocit nehrané absolutní přítomnosti, když vejdu se svým partnerem na pokoj. Baví mě na tom poznávání nových lidí a to, že mám možnost je rozesmát, pobavit nebo je na chvíli přivést na jiné myšlenky."

Teď už nezbývá než všem nováčkům popřát, ať se jim klaunuje s lehkostí a radostí! A vám, našim dárcům, poděkovat, že díky vaší podpoře můžeme rozdávat radost a rozšiřovat tým těch, kdo na to mají nos!

abaton-monitoring