Rok s pandemií: klauni v nemocnicích i online

17.února 2021

Rok s pandemií: klauni v nemocnicích i online

Minulý rok byl pro celou společnost velkou výzvou. Samozřejmě i pro nás Zdravotní klauny. Když se ale za tím uplynulým rokem ohlédneme, pociťujeme radost a vděk. A když se dobře podíváme, vidíme také naději. 

Hned v prvních dnech vypuknutí pandemie jsme si nastavili přísná hygienická pravidla a červené nosy začali nasazovat na respirátory. Situace v nemocnicích se nelepší, spíše naopak. Klauni jsou ale stále součástí nemocničních chodeb, podnikají výpravy za nemocnými dětmi na jejich pokoje, narazit na klauny můžete i v čekárnách některých nemocnic či domovech pro seniory. 

Přes dva tisíce klaunských návštěv v nemocnicích

Pro personál i rodiče jsou klauni důkazem toho, že humor je silnou zbraní a že jeho přínos v tak těžké době je mimořádný. Jsme velmi rádi, že v minulém roce jsme mohli navštěvovat téměř všechna zdravotnická zařízení jako dříve.

A pro ty, kteří mají rádi čísla:

  • klauni navštívili nemocné děti celkem 2 377krát, 
  • uskutečnili 231 speciálních akcí
  • a přidali ještě 134 klauniád pro dříve narozené. 

A k tomu tisícovka novinek!

Také do klaunského světa pronikla slova jako online, virtuální, digitální. A protože klauni se do všeho vrhají čelem (nosem), tak to vzali důkladně. Výsledkem je třeba nový program Virtuální klauniády, spousta videí na youtube kanálu Smích on-line a ještě více zážitků a radosti, které se díky tomu dostaly izolovaným dětem i seniorům.  

To všechno jsme dokázali díky tomu, že jste zůstali s námi, že nás stále podporujete.  

Děkujeme vám všem, našim dárcům, fanouškům i partnerům, že jsme i ten minulý rok mohli prožít smíchuplně. 

 

abaton-monitoring