doktor Mirek Hajný

David Najbrt
“Klaunování dělá dobře těm, kdo to potřebují.”

Klaunské jméno

Doktor Mirek Hajný

Vzdělání 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Kdo je Mirek Hajný?

Doktor Mirek Hajný je hodně blbý. Nebo lépe - naivní, dětský, ale zároveň přísně logický pedant. To, co nevidí, to není - třeba nohy pod dekou (a kdo nemá nohy, nepotřebuje bačkory atd.) Naopak v této logice všechno, co je v nemocnici, je buď pacient nebo doktor, i kdyby to byl plyšák nebo igelitka. K tomu je Mirek kovaný nešika a nemotora. Je to klinický logoped, který neovládá hlásky r,ř,l,v,b,p,f,s,š,c,č,d,ď,t,ť a mnohé další.

Kdo je David Najbrt?

Co pro Davida znamená klaun? “Všichni lidé jsou jako stromy, rostou svisle vzhůru, i když jsou v kopci. Klaun roste v kopci kolmo k povrchu - má svoji logiku, má to perfektně (blbě) podložené, ale trčí a vypadá strašně legračně. Tím se stává otvírákem radosti a veselosti, a taky lepšího zdraví a života vůbec,” vypráví Zdravotní klaun a zároveň manžel, tatínek tří dětí a evangelický farář. 

abaton-monitoring