sestra Stela Plná

Eva Nováčková
“Protože smích pomáhá a spojuje svět.”

Klaunské jméno

sestra Stela Plná

Vzdělání 

Konzervatoř, vysokoškolské 

Kdo je Stela Plná?

Její představitelka Eva o Stele vypráví: “Stela je pro mě osobnost, kterou miluji a obdivuju ji. Přitom je zdrojem všech mých slabých stránek, a to je na tom hrozně krásné a osvobozující. Stela je mé dětské já, užívá si přítomný okamžik, mluví řečí, která sbližuje neznámé a nemá zábrany.” 

Kdo je Eva Nováčková?

Klaun je pro Evu svoboda, láska a vzrušení. “Jako když se dítě těší na Ježíška. Cítíte, že přichází magický moment, kdy vše je možné, a víte, že existuje něco mnohem víc...něco mezi nebem a zemí, čeho jste i vy součástí,” vysvětluje. Klaunovat začala, aby opět našla sebe samu ve všech svých podobách. Klaunování Evě pomáhá budovat lásku a úctu k sobě samé. Mimo klauna se věnuje hře na klavír, kterou učí malé žáky. 

abaton-monitoring