Zdravotní klauni nosí smích na dětskou dialýzu!

Nemocniční lůžko je pro mnohé děti druhým domovem. Například pro děti s nemocnými ledvinami, které musí třikrát týdně dojíždět do nemocnice na dialýzu, kde pokaždé stráví několik hodin napojené na dialyzátor. 

Zdravotní klauni se začali těmto dětem soustavně věnovat, a tak vznikly specializované návštěvy na dětském dialyzačním oddělení nemocnice Motol. Takže když klaun Bedřich Vitamín přijde ráno na pokoj, radostně ho vítají děti, s nimiž se už dávno zná. Začíná veselá klauniáda, při níž Vitamín mimo jiné motivuje Fandu, aby si dal nohu za hlavu. Dívenky na vedlejších postelích tleskají a Vitamín jim za to pošle spoustu bublin, které je třeba pochytat. Následující píseň už zpívají všichni – i s přítomnými maminkami. 

Pravidelný přísun radosti na oddělení intenzivní péče

Pro některé děti je ale nemocniční lůžko jediným domovem, celým životním prostorem. Mezi ně patří pacienti jednotky následné intenzívní péče (NIP) nemocnice v Hořovicích. Jejich stav vyžaduje stálou přístrojovou podporu. Schopnost reakce na vnější podněty je významně omezená, přesto mají stejné potřeby jako zdravé děti

Také za těmito dětmi Zdravotní klauni pravidelně dojíždějí. Základním komunikačním prostředkem je zde hudba. A ne ledajaká! Klauni používají různé exotické hudební nástroje, díky nimž dokážou navodit neskutečnou atmosféru. A tak se dítě, které pravděpodobně nikdy neopustí své lůžko, náhle ocitá na břehu moře a poslouchá příboj a křik racků. Nebo leží na louce, obklopené bzučícími čmeláky a zpěvem ptáků. Jindy slyší šumění větru ve větvích stromů nebo tajemný zvuk tamtamů. Děti své pocity nedokážou vyjádřit slovy, ale výraz tváře a řeč těla svědčí o tom, jak jsou silné

Cvičení dělá mistra!

Aby Zdravotní klauni mohli pracovat na takto náročných odděleních, musí mít zvláštní zaškolení. Vybraní Zdravotní klauni prošli i dlouhodobým kurzem muzikoterapie, neustále se vzdělávají a pilně cvičí. A jak potvrzuje klaunka Jitka Rosenová, mají k tomu pádné důvody:

„Návštěvy dětí na NIP jsou opravdu výjimečné. Když jsem byla do tohoto programu přizvána, netušila jsem, do jaké hloubky půjdeme. Pro děti je toto prostředí celý svět. Jsme pro ně velmi důležití. Nutně potřebujeme různé „ezoterické“ nástroje, které nám k nim magicky otevírají cestu. Funguje to neskutečně. Pod vlivem hudby začne náhle reagovat i zdánlivě úplně apatické dítě…“ 

 

Pomozte prosím dětem upoutaným na nemocniční lůžka prožívat radost!

Nemocné děti, trvale upoutané na nemocniční lůžka, kterým chybí obyčejné dětské radosti, potřebují rozptýlení a zájem víc než kdokoliv jiný. A právě Vy jim v tom můžete pomoci! 

Darujte prosím těmto dětem radost a smích! 

Darujte nyní

abaton-monitoring