Programy pro dospělé

Návštěvy v hospicích

Hospic je místo, kde panuje klid a úcta k lidem, kteří zde prožívají poslední období svého života. Nesmírně laskavý personál se věnuje všem klientům s láskou a vlídností a snaží se jim zpříjemnit jejich dny, jak nejlépe může. Připravuje pro ně řadu aktivit a zpestření. Moc nás těší, že Zdravotní klauni mohou k těmto činnostem přidat svůj typický humor a klaunskou energii. Zdravotní klauni navštěvují klienty na pokojích. S jemností, respektem a pokorou přinášejí klientům smích a radost, které jsou velkým povzbuzením nejen pro ně, ale i pro přítomný personál a příbuzné. Návštěvy v hospicích dokazují, že i na tato místa a do této fáze života úsměv a klauni patří.

Zdravotní klauni navštěvují pravidelně Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech a od léta 2018 i Hospic sv. Lukáše v Ostravě.

Koš plný humoru

Zdravotní klaun nezapomíná ani na dospělé. V rámci programu Koš plný humoru navštěvují Zdravotní klauni vážně nemocné dospělé a přinášejí jim rozptýlení. V “koši” se najde ledasco. Humorné knihy od českých i zahraničních spisovatelů, veselá CD, křížovky, ale také klaunský “lék” Humorin. Každý vážně nemocný pacient je Zdravotními klauny obdarován tím, co je jeho srdci milé. Ale především přinášejí Zdravotní klauni těmto lidem humor, porozumění, zájem a radost, která pod tíhou náročné léčby bývá velice často upozaděna.

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring