Programy pro dospělé

Návštěvy v hospicích

Hospic je místo, kde panuje klid a úcta k lidem, kteří zde prožívají poslední období svého života. Nesmírně laskavý personál se věnuje všem klientům s láskou a vlídností a snaží se jim zpříjemnit jejich dny, jak nejlépe může. Připravuje pro ně řadu aktivit a zpestření. Moc nás těší, že Zdravotní klauni mohou k těmto činnostem přidat svůj typický humor a klaunskou energii. Zdravotní klauni navštěvují klienty na pokojích. S jemností, respektem a pokorou přinášejí klientům smích a radost, které jsou velkým povzbuzením nejen pro ně, ale i pro přítomný personál a příbuzné. Návštěvy v hospicích dokazují, že i na tato místa a do této fáze života úsměv a klauni patří.

Zdravotní klauni navštěvují pravidelně Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech a od léta 2018 i Hospic sv. Lukáše v Ostravě.

Chcete se zeptat?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring