Zdravotní klauni jsou nedílnou součástí nemocnic.

ZDRAVOTNÍ KLAUN – nedílná součást nemocnice!

27.října 2020

ZDRAVOTNÍ KLAUN – nedílná součást nemocnice!

Z úst zdravotníků i rodičů malých pacientů často slýcháme, že Zdravotní klauny vnímají, jako nedílnou součást nemocnice. A to nás moc těší! Důkazem, že to nejsou jen planá slova je aktuální situace. Koronavirová pandemie s sebou přinesla zákaz návštěv v mnoha nemocnicích, ale Zdravotní klauni, tam přesto pravidelně docházejí.

Proč? Protože jsou OPRAVDU bráni, jako NEDÍLNÁ SOUČÁST NEMOCNICE.  

Zdravotní klauni jsou nedílnou součástí nemocnic.
Foto: Nemocnice Třinec

Zdravotní klauni mají své pevné místo v nemocnici, protože...

  • dokáží zklidnit atmosféru ve stresovém prostředí – před operací, při odběrech krve, zavádění kanyly, apod. (Důkazem jsou mimo jiné programy NOS! a Lékařská služba první pomoci.),  

  • vyvolávají smích, který přispívá ke zdravému fungování organismu všech zúčastněných (dech, tep, endorfiny, imunita),  

  • probouzejí zdravý nadhled – zmírňují obavy, strach a nejistotu, což vede k hladšímu průběhu léčby,  

  • svou přítomností mohou u hospitalizovaných zahánět pocit osamění v době zákazu návštěv, 

  • umí pacienta „rozmluvit“, a tím usnadňují výměnu důležitých verbálních i neverbálních informací mezi pacientem a zdravotnickým personálem, což pozitivně ovlivňuje průběh hospitalizace,

  • jejich návštěvy jsou tématem k další konverzaci, což přispívá k dlouhodobě dobré atmosféře. 

K přítomnosti Zdravotních klaunů i v době návštěv, přispívá...

  • etický a hygienický kodex, kterým jsou na rozdíl od jiných návštěvníků zdravotnických zařízení, vázáni (jeho dodržování je monitorováno),  

  • maximální flexibilita - formát návštěvy a její konkrétní podoba se vždy mohou přizpůsobit situaci – lze tak reagovat i na náhlou potřebu,  

  • maximální opatrnost - interní trasování, okamžité testování a karanténa, při každém podezření na infekci.

Dobrá nálada pomáhá ke zlepšení psychického stavu i k uzdravování. Proto my, Zdravotní klauni, stojíme po boku zdravotnického personálu i v tomto náročném období

Zdravotní klauni jsou nedílnou součástí nemocnic.
Foto: Nemocnice Třinec

Dostali jsme důvěru, a děláme všechno pro to, abychom ji nezklamali!

Přečtěte si Hygienická pravidla a Etický kodex Zdravotního klauna. 

abaton-monitoring