Role Zdravotního klauna v paliativní péči

Máme více než 10letou zkušenost s návštěvami dětských pacientů v domácím prostředí v programu Přezůvky máme!.

Speciálně školený tým Zdravotních klaunů kombinuje zkušenosti z nemocničního prostředí s odborným vzděláváním v oboru paliativní péče. Jsme moc rádi, že jsme navázali spolupráci s dětským paliativním týmem FN Motol, centrem Provázení FN Brno, mobilním hospicem Strom života či mobilním hospicem Ondrášek. Partnerství prohlubujeme také s Nadací rodiny Vlčkových či Domovem pro Julii.  

 

Trailer k dokumentu Mocný zvuk

Jak Zdravotní klauni navazují kontakt s paliativním pacientem

  • Zdravotní klauni pravidelně navštěvují děti na oddělení Následné intenzivní péče (NIP) hořovické nemocnice. Vznikl zde také dokument Mocný zvuk zachycující účinky muzikoterapie jako komunikačního prvku mezi klauny a malými pacienty.
  • využíváme zkušenosti programu Dítě - kdy se klaun stává partnerem dítěti a celé rodině, včetně paliativních týmů ( může doprovázet na opakované zákroky, když dítě už špatně snáší pobyt v nemocnici, i když pouze ambulantní, může být s dítětem po dobu konzultace rodiny s paliativním týmem) 
  • Virtuální klauniády ( spojit se s našimi kamarády se můžeme i online, abychom měli častější kontakt) 

Zdravotní klaun je profesionální partner vaší nemocnice

Profesionalita a vzdělávání

Potvrzeno - klaunský doprovod dětí před operací funguje!

Že je klaunská návštěva v nemocnici jedním z alternativních prostředků, které snižují míru stresu u malých pacientů i jejich doprovodu před zákrokem, z dlouholetých zkušeností našich Zdravotních klaunů víme. Můžeme to ale změřit? Objektivně prokázat? Dvakrát ANO!  

Smyslem výzkumu, který byl dokončen v roce 2021 ve spolupráci s pražskou Fakultní nemocnicí v Motole, Vídeňskou univerzitou a se studenty psychologie Univerzity Karlovy, bylo sledovat interakci mezi Zdravotním klaunem a malým pacientem a následně objektivně změřit a vyhodnotit vliv Zdravotního klauna na dětskou psychiku v situaci před operací. Výzkum probíhal ve FN Motol v Praze na dětské chirurgii, vedla ho vídeňská výzkumnice Gabriela Markova a úzce na něm spolupracovala primářka Zuzana Kocábová.

Výsledky potvrdily pozitivní účinky intervence Zdravotních klaunů nejen na chování a náladu dětí podstupujících operaci, ale také jejich pečovatelů.

Děti, které během čekání na operaci doprovázel Zdravotní klaun, reagovaly pozitivněji než děti, které nedoprovázel. Byly klidnější, vyjadřovaly víc pozitivních emocí a vykazovaly lepší náladu.

Více o výzkumu si můžete přečíst ZDE.

Sborník SMÍCH BEREME VÁŽNĚ (2022)

Publikace obsahuje sedm autorských článků o práci, poselství a dalších aspektech Zdravotního klauna. Texty původně otiskl časopis Medical Tribune, odborný časopis určený zdravotníkům. Sborník má sloužit primárně studentům lékařských fakult a zdravotnickému personálu. 

Autoři prostřednictvím jednotlivých textů čtenáře blíže seznamují s fungováním organizace i s řemeslnou podstatou klaunství, jeho společenskou funkcí a poselstvím, které klauni posílají dál – to je aplikovatelné v mnoha oborech lidské činnosti a ve zdravotnictví obzvlášť. 

STÁHNOUT SBORNÍK SMÍCH BEREME VÁŽNĚ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fotky ke stažení

Kdy a kde nás potkáte?

Ročně zvládnou Zdravotní klauni více než 4 000 návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory po celé České republice. To je více než 12 000 hodin smíchu. Na naší interaktivní mapě vidíte 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic, které pravidelně navštěvuje tým našich 93 profesionálních Zdravotních klaunů.

Klikněte na konkrétní nemocnici, abyste zjistili, kdy ji navštěvujeme.

ZDE najdete seznam zařízení.

Ochrana osobních údajů

KLIK A JSTE V MAPÁCH

Programy pro děti

Zdravotní klauniády

Za 20 let naší práce v nemocnicích jsme rozvinuli celou řadu programů pro děti, z nichž některé jsou velmi specifické. Naším nejrozšířenějším a také nejstarším programem jsou Zdravotní klauniády pro děti, kdy Zdravotní klauni, obvykle ve dvojici, přicházejí na dětská oddělení ordinovat smích, zahánět stres a smutek, povzbuzovat malé pacienty. Jako legrační doktoři a sestřičky vyrážejí na pokoje zhodnotit aktuální stav pacientů. Začíná “veselá vizita”!

Co dalšího pro děti děláme?

Příprava na operaci bez legrace? Právě naopak! Náš speciální tým vyškolených odborníků na úsměv moc dobře ví, že stres, strach a nejistota, které provázejí malé pacienty i jejich rodiče v tíživém čase před operací, se dají zahnat jedině zábavou, smíchem a dobrou náladou.
Jde o individuální přístup Zdravotního klauna k dítěti s vážnou diagnózou, které je dlouhodobě hospitalizované v nemocnici. Zdravotní klaun se stává jeho dlouhodobou oporou a parťákem.
Pozor, pozor! Do nemocnice přijíždí Cirkus Paciento! Začíná týdenní program plný zábavy, který nejen dlouhodobě nemocným dětem, ale celému oddělení zpestří všední dny.
Mnohé dlouhodobě nemocné děti bývají v určité fázi léčby propuštěny do domácí péče. Dvojice Zdravotních klaunů přijíždí po domluvě s lékařem za vážně nemocným dítětem přímo k němu domů.
Kutálka je speciální program pro děti s kombinovaným - mentálním i tělesným - postižením. Kutálka je velice něžné představení kombinující jednoduchý příběh s hudbou a několika málo rekvizitami.
Virtuální klauniády umožňují, aby si hospitalizované děti užily spoustu zábavy a prostřednictvím internetu se „tváří v tvář“ setkaly se Zdravotním klaunem.

Programy pro seniory

Humor pro dříve narozené

S dobrou náladou roste chuť do života. Zdravotní klauni proto pravidelně navštěvují také domovy pro seniory, kam přinášejí humor a hezké vzpomínky. Klauniády pro dříve narozené jsou založeny na stejném principu jako Klauniády pro děti, přesto se od nich v mnohém liší. Červený nos ale zůstává a humor se z návštěv rozhodně nevytrácí. Jen je Zdravotními klauny dávkován v jiné míře, s úctou a pokorou vůči jeho příjemci. Více o Klauniádách pro dříve narozené si můžete přečíst ZDE.

Máte otázky ohledně klaunských programů?

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
Adéla Červená
manažerka komunikace
abaton-monitoring