ZDRAVOTNÍ KLAUNI NOSÍ RADOST TĚM NEJZRANITELNĚJŠÍM

Veselé doprovázení dětí na operaci

Zdravotní péči většinou nespojujeme s radostí a smíchem. Každý úsměv nebo smích v nemocnici by tedy mohl být sám o sobě malým zázrakem.
Práci Zdravotního klauna vnímáme jako součást procesu uzdravování spolu s úžasnou prací zdejších zdravotnických odborníků. Zdravotní klaun se liší od všech ostatních, kteří vstupují do pacientova pokoje, neboť těžištěm jeho práce je smích a radost ze života. Bez Zdravotních klaunů si již provoz nedovedeme představit.

Mgr. Lenka Rubešová, staniční sestra Kliniky dětské chirurgie FN Motol

Závan svěžího vánku pro osamělé seniory

Zdravotní klauni přinášejí klientům našeho domova venkovní svět, humor, vzpomínky, ale hlavně chuť do života. Věnují se individuálně všem klientům. Jsou to profesionálové, kteří dělají klauniády srdcem, s láskou, pochopením a úctou.
Klienti i pracovníci domova se na setkání velice těší, přinášejí do jejich života radost. Zdravotní klauni jsou naši přátelé, mají zde své pevné místo, a budeme štastní, když tomu tak bude i nadále.

Mgr. Jana Kopecká, Domov pokojného stáří Kamenná, Brno

Co se nám, díky vám, za 20 let podařilo

klaunských návštěv
0
klaunských návštěv
hodin smíchu
0
hodin smíchu
veselých pacientů
0
veselých pacientů

Projděte s námi našich 20 let smíchu

abaton-monitoring