Návštěvy Zdravotního klauna a situace ohledně virové nákazy COVID-19

09.března 2020

Důležitým pilířem práce Zdravotních klaunů je profesionalita.

Proto přistupujeme k situaci s výskytem onemocnění COVID-19 a vzhledem k současné epidemiologické situaci velmi obezřetně.

Plně respektujeme opatření Ministerstva zdravotnictví z 9. 3. 2020 a přerušujeme naše pravidelné návštěvy v zařízeních pro seniory. Toto rozhodnutí se netýká hospiců a dětských oddělení. Tam pokračujeme v našich návštěvách – avšak vždy si ověřujeme u nemocnice před návštěvou, zda můžou naši klauni přijít a na která oddělení. Pevně věříme, že můžeme být v tomto náročném čase podporou hospitalizovaným dětem, rodičům i personálu.

Naši Zdravotní klauni vždy respektují a dodržují všechna doporučení nemocnice -  především hygienická pravidla. Tento kodex je pro všechny členy našeho týmu závazný.

Aktualizace 10. 3. 2020

Po dnešním vyhlášení mimořádných opatření MZ ČR ohledně pořádání akcí a výuky ve školách, přerušujeme naše plánované návštěvy ve školách pro handicapované děti s programem Kutálka.

abaton-monitoring