Kutálka je zázrak!

Kutálka je interaktivní představení pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením. Má sice pevný scénář, ale protože kombinované postižení se projevuje různě, je Kutálka pokaždé jiná, překvapující.
V rámci jednoduchého příběhu o muzikantech hledajících kapelu dochází k neuvěřitelné proměně atmosféry – od počáteční nejistoty k závěrečnému souznění a uvolnění. Přestože klienti nedokáží slovy vyjádřit, co cítí, je to poznat na očích a celkovém výrazu.
Také ošetřující personál se mnohdy díky Kutálce dozví něco, co dosud netušil– například že dítě umí skvěle zpívat a intonovat, ačkoli to kvůli silnému autismu nikdy nedalo najevo.
Kutálka je zázrak a ohromný přínos pro všechny!

 

Zdravotní klauni přináší smích a radost.

Milí klauni, vnesli jste k nám uklidnění, ale i radost a nadšení. Zaujali jste děti, které jsou jinak pasivní, a vykouzlili jste úsměvy u dětí, u kterých je vidíme jen zřídka. Z celého představení dýchal laskavý a empatický přístup i dostatek času na vše, co bylo právě prožíváno. Vaše vystoupení bylo pohlazením nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Mgr. Jana Prokešová, zástupkyně ředitelky, MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov 

 

Pokračujte s námi prosím v tomto velkém díle, jehož nedílnou součástí jste právě Vy.

Prosím, pomozte nemocným a hadicapovaným prožívat radost a štěstí.
Z celého srdce Vám děkujeme!

CHCI DAROVAT

abaton-monitoring