MUDr. Ivan Motyka

Lukáš Houdek
Co je pro tebe klaun? Řemeslná technika vs. ontologický princip, tedy vlastně dialog.

Klaunské jméno

MUDr. Ivan Motyka

Vzdělání

Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, Univerzita Hradec Králové, Divadelní fakulta Akademie múzických umění 

Kdo je MUDr. Ivan Motyka?

Má šedivé vousy, přesto jako by se na každém pokoji stával lékařem poprvé. Problémem nejsou ani atestace, ani dlouhé směny, ale spíše překračování prahů.

Kdo je Lukáš Houdek? 

Lukáš Houdek je Zdravotní klaun už déle než dvacet let. Kromě práce v uměleckém vedení organizace také učí klaunské dílny a semináře pro budoucí zdravotní sestry a lékaře. Vyučuje klaunerii na katedře nonverbálního divadla HAMU. Překládá.

abaton-monitoring