Primář Karel Kolíček primář

Petr Jarčevský
Co je pro tebe klaun? "Tragický hrdina bojující co nejintenzivněji o svou důstojnost proti sobě samému"

Klaunské jméno

primář Karel Kolíček

Vzdělání 

Janáčkova akademie múzických umění"MgA.

Kdo je sestra primář Karel Kolíček?

Primář Karel Kolíček primář je primář. Není sestra, ani vrchní sestra, ani vedoucí lékař, je to primář. Bude náměstek čehokoli.

Kdo je Petr Jarčevský?

Jsem víc já než kdokoli jiný a zároveň součást okolního já, které je uvnitř mě samého.

abaton-monitoring