Zdravotní klauni jsou pevnou součástí nemocnic

Díky Vám se bolest a úzkost mnoha nemocných dětí proměňuje v radost a smích. V minulém roce se i Vaší zásluhou uskutečnilo 4 617 klauniád, což představuje desetitisíce hodin smíchu. A to jsou přeci neuvěřitelná čísla! V letošním roce jsme množství klauniád ještě navýšili, protože radosti totiž není nikdy dost. 

Pravidelné návštěvy v nemocnicích ale vyžadují pravidelnou podporu, a tak Vás prosíme:  Pojďte do toho s námi. Zadejte trvalý příkaz a darujte každý  měsíc na pomoc nemocným dětem. 

Společně dokážeme velké věci!

CHCI DAROVAT

Nosíme do nemocnic radost a naději

Dětem, které leží v nemocnici, často schází naděje. Návštěva Zdravotních klaunů je jako závan čerstvého povětří, mávnutí bílých křídel. Klauni navštěvují hospitalizované děti přímo u jejich lůžek, doprovázejí je na operace, rozptylují nudu a beznaděj při dlouhodobé hospitalizaci, mění tíživou nemocniční atmosféru v radostnou. 

Dlouholetou zkušenost mají Zdravotní klauni i na poli dětské paliativní léčby. Konkrétně se jedná o návštěvy těžce nemocných dětí v domácím prostředí v rámci programu Přezůvky máme! a pravidelné návštěvy dětí na oddělení následné intenzivní péče v hořovické nemocnici. 

Nyní chceme naše působení v oblasti dětské paliativní péče rozšířit. Umění smát se i v těch nejtěžších chvílích dává totiž životu ještě další rozměr. Na klauny už netrpělivě čekají těžce nemocné děti v dětském hospici Dům pro Julii v Brně a na NIP ve Vojenské nemocnici v Olomouci. K tomu ale potřebujeme Vaši pravidelnou podporu! 

Společně dokážeme velké věci!

Prosíme Vás tedy, zadejte trvalý příkaz na pomoc malým pacientům. Darujte měsíčně a my budeme plnými hrstmi roznášet smích tam, kde je ho nejvíce potřeba! 

Trvalý příkaz je forma pomoci pro Vás nejjednodušší a pro nás nejúčinnější. Upřímně děkujeme za Vaši podporu.  

CHCI DAROVAT PRAVIDELNĚ

abaton-monitoring