Zdravotní klauni jsou pevnou součástí nemocnic

Díky Vám se bolest a úzkost mnoha nemocných dětí proměňuje v radost a smích. V minulém roce se i Vaší zásluhou uskutečnilo 4 835 klauniád, což představuje desetitisíce hodin smíchu. A to jsou přeci neuvěřitelná čísla! Prostě radosti není nikdy dost. 

Pravidelné návštěvy v nemocnicích ale vyžadují pravidelnou podporu, a tak Vás prosíme:  Pojďte do toho s námi. Zadejte trvalý příkaz a darujte každý  měsíc na pomoc nemocným dětem. 

Společně dokážeme velké věci!

CHCI DAROVAT

Nosíme do nemocnic radost a naději

Dětem, které leží v nemocnici, často schází naděje. Návštěva Zdravotních klaunů je jako závan čerstvého povětří, mávnutí bílých křídel. Klauni navštěvují hospitalizované děti přímo u jejich lůžek, doprovázejí je na operace, rozptylují nudu a beznaděj při dlouhodobé hospitalizaci, mění tíživou nemocniční atmosféru v radostnou. 

Zdravotní klauni mají i dlouholetou zkušenost s návštěvami vážně nemocných děti na specializovaných odděleních Následné intenzívní péče (NIP). Leží zde převážně děti s těžkým postižením, jejichž život se odehrává na lůžku. Zde, často trvale napojeny na přístroje, rostou, dospívají, žijí.

Fyzioterapeutka z NIP ve Vojenské nemocnici v Olomouci Mgr. Lenka Macháčková říká: „Devítiletý Daniel je po centrální mozkové příhodě slepý, ochrnutý na půlku těla a upoutaný na lůžko. Při rehabilitaci je často bolestínský, plačtivý. V den, kdy mu oznamujeme, že přijdou klauni, je najednou jiný – lépe spolupracuje, je trpělivější, nepláče, těší se na klauny. Při jejich terapii celý září, je šťastný, zapojuje se do hry, má radost.“

Návštěvy u těchto dětí mají skutečně smysl. A proto potřebujeme Vaši pravidelnou podporu.

Společně dokážeme velké věci!

Prosíme Vás tedy, zadejte trvalý příkaz na pomoc malým pacientům. Darujte měsíčně a my budeme plnými hrstmi roznášet smích tam, kde je ho nejvíce potřeba! 

Trvalý příkaz je forma pomoci pro Vás nejjednodušší a pro nás nejúčinnější. Upřímně děkujeme za Vaši podporu.  

CHCI DAROVAT PRAVIDELNĚ

abaton-monitoring