KOMU SLOUŽÍ KLAUNSKÝ NOS!

Děti, které čeká operace, už dlouho předem nejedí, bývají unavené a často propadají strachu a špatné náladě. A právě pro ně je tu klaunský program NOS! Úkolem Zdravotního klauna je provést tyto děti časem, kdy čekají na operační úkon, a humorem rozmělnit všudypřítomné napětí. Klaun se pohybuje mezi pokoji a rozehrává s dětmi a rodiči různé situace a hry, které je zklidní a zbaví strachu. Čas jim vesele utíká, dokud nepřijde chvíle odjezdu na sál – rozesmáté dítě na něj doprovodí jeho nový kamarád klaun a jede s ním až za dveře s nápisy Operační sály – Vstup zakázán. Také rodičům klaun pomůže přijít na jiné myšlenky. A klidní rodiče spolu s veselým dítětem jsou velkou pomocí i pro zdravotnický personál.
 

PROGRAM NOS! JIŽ V 6 NEMOCNICÍCH!

Program NOS! jsme letos rozšířili do dvou dalších nemocnic, takže v současné době Zdravotní klauni doprovázejí na operace malé pacienty již v šesti nemocnicích! K dlouhodobým návštěvám v Praze Motole, Plzni, Ostravě–Porubě a Hradci Králové přibyly ještě návštěvy v Olomouci a Třinci. A všude si klaunský doprovod velmi pochvalují.

abaton-monitoring