Humor ve zdravotnictví aneb jak předáváme dál naše zkušenosti

13.listopadu 2023

Za více než 20 let působení v nemocnicích a domovech pro dříve narozené jsme rozšířili naše praktické dovednosti a získali cenné zkušenosti. Rádi je předáváme dál laické i odborné veřejnosti např. prostřednictvím studie o pozitivním účinku klaunování na dětské pacienty v programu NOS! nebo v tištěných publikacích

Velmi si ceníme příležitosti již několik let předávat zkušenosti také prakticky skrze přednášky a workshopy pro budoucí lékaře a zdravotnický personál i na konferencích v ČR a v zahraničí. Humor, radost a smích do nemocnice patří.

Semináře a přednášky pro studenty lékařských fakult

I v zimním semestru 2023 naši kolegové Lukáš Houdek, Hana Malaníková a Hana Strnadová aj. pokračují v přednáškách s názvem Humor ve zdravotnictví na 2. a 3. lékařské fakultě UK. Přednášky probíhají i v anglickém jazyce, jsou mezi studenty oblíbené a většinou se promění v příjemnou diskuzi a přináší budoucím lékařům nový pohled či doporučení, jak s pacienty snáze komunikovat i v obtížných situacích.

Hana Malaníková a Lukáš Houdek při přednášce Humour in Healthcare na 2.LF UK

Lukáš Houdek na odborné konferenci ve Vídni

Zkušenosti předáváme i na mezinárodních konferencích

Jsme moc rádi, že naše zkušenosti se těší uznání i v zahraničí. Na konci září 2023 měl Lukáš Houdek možnost vést workshop na téma Humour in Healthcare na odborné konferenci ve Vídni - 29th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services. Přednáška a prezentované zkušenosti byly přijaty s velkým ohlasem a my jsme rádi, že můžeme i takto pravidelně seznamovat i odbornou veřejnost s pozitivním přínosem klaunování na malé i velké pacienty.

abaton-monitoring