Rozptýlení v důvěrně známém prostředí

Program Přezůvky máme! je klauniáda, která se koná u těžce nemocného dítěte doma. Zdravotní klauni přijedou ve dvojici na předem domluvenou návštěvu, jíž se kromě pacienta účastní i rodiče, sourozenci a další příbuzní, často i kamarádi. Klauni s nimi v domácí atmosféře stráví čas plný improvizace a zábavy, připravené dítěti na míru a přizpůsobené jeho zdravotnímu stavu. Cílem návštěvy je poskytnout duševní podporu nemocnému dítěti i jeho rodině a vnést do jejich domova závan radosti. Od roku 2019 je program rozšířen o variantu, kdy klauni přicházejí do rodin s malými dětmi, v nichž je těžce nemocný tatínek nebo maminka, a snaží se prozářit neradostnou atmosféru.

Jak bude návštěva probíhat, pokud si ji objednáte?

  • čas, místo a přibližnou podobu návštěvy domluvíme telefonicky
  • vše bude probíhat s maximálním ohledem na vaše možnosti a potřeby
  • návštěva je zcela zdarma, stejně jako všechny programy Zdravotních klaunů
  • hlavním cílem je udělat vám a vašim blízkým radost - momentálně se programu věnuje 15 speciálně vyškolených klaunů
  • návštěva klaunů vás nijak nezatíží - rozhodně nemusíte uklízet!

Mám zájem o klaunskou návštěvu

Klaunka o návštěvách doma

 Tereza Vilišová alias MUDr. Kikislava Kyslíková

„Když jsem jako klaunka šla na své první „Přezůvky“, cítila jsem velký respekt a trochu pochybností, zda je možné klaunovat u rodiny doma, kde se zabydlel smutek, tíseň, únava, nemoc...Teď po letech a mnoha různorodých zkušenostech pořád cítím velký respekt, ale pochybnosti se rozplynuly. Zdravotní klaun má nos na to, aby zjistil, zda se radost schovala pod postel, do skříně, pod záchodové prkýnko, do šuplíku, či do špinavé ponožky.“

MUDr. Petr Lokaj

Lékař z Kliniky dětské onkologie, FN Brno

„Zažil jsem s klauny výjezd za jednou nemocnou dívkou domů. A byl jsme moc rád, že jsem u toho mohl být. Jsou tam sice i cirkusové prvky a různé dovednosti, ale je to hlavně o mezilidském kontaktu, empatii. Je to čas, kdy rodiče mohou vypnout a mít trochu svého klidu.“

Prohlédněte si leták s plakátem k programu.

V případě zájmu o návštěvu Zdravotních klaunů u vážně nemocného dítěte v domácí péči se obraťte na naši koordinátorku:

Klára Palečková
manažerka klaunského týmu
T: 797 977 444
abaton-monitoring