Heslo Zdravotních klaunů „Kde je smích, je i naděje“ nyní nabralo na síle.

Smyslem práce Zdravotních klaunů je přinášet radost a povzbuzení všem trpícím. V centru jejich pozornosti jsou ale děti – nemocné, znevýhodněné a nyní i ty, které k nám zavála válka.

Zdravotní klauni jsou zde pro všechny, kdo se potýkají se strachem a úzkostmi plynoucími z událostí těchto dní. Stále neúnavně pokračují v pravidelných návštěvách dětí v českých nemocnicích a seniorů v geriatrických zařízeních. Těchto klauniád uskuteční přes 300 měsíčně.

K pravidelným klauniádám přibyly aktivity pro děti prchající před válkou.

Zdravotní klauni stráví každý den 4 hodiny v Asistenčním centru v Praze a ukrajinským dětem, které musely opustit svůj domov, přinášejí povzbuzení a naději. Nově navštěvujeme také Asistenční centrum pomoci Ukrajině v Ostravě a jsme připraveni podpořit tyto děti v každém regionu.

Právě teď potřebujeme Vaši podporu!

Se zlem se dá bojovat různě – zbraněmi Zdravotních klaunů jsou optimismus, radost a smích. Rozdáváme je v nemocnicích i na dalších místech hluboké beznaděje – také pomáháme našim slovenským a polským klaunským kolegům přímo na hranicích s Ukrajinou.

Prosíme, pošlete nám svůj dar, pomůžete těm, kdo se ocitli v těžké situaci.
Pojďte do toho s námi! Neboť kde je smích, je i naděje.

Darujte nyní

abaton-monitoring